אודות התכנית

אודות התכניות להגירה גלובאלית ומדיניות באוניברסיטת תל אביב

  • אודות התכנית
  • אודות הפקולטה
  • About TAU International
  • אודות האוניברסיטה

אודות  התכנית

הגירת בני אדם (human migration) מלווה את ההיסטוריה האנושית מראשיתה והינה אחת התופעות המרכזיות ומעוררות המחלוקת של העת הזו. תהליכי עקירה, נדידה, והתיישבות מחדש של  בני אדם מאתגרים את ההווה ומשנים את העתיד בחלק גדול ממדינות העולם. תוכנית הלימודים לתואר שני בנושא הגירה גלובאלית ומדיניות היא תוכנית יחידה במינה בישראל המתנהלת בשפה האנגלית ומשלבת היבטים מחקריים ויישומיים אודות התופעה. התכנית  הינה אינטרדיסציפלינרית ומקיפה היבטים חברתיים, תרבותיים, כלכליים, פוליטיים ומשפטיים של התופעה במטרה להעניק לסטודנטים הבנה רחבה של ההגירה הגלובלית, מקורותיה, ואופני ההתמודדות עמה. סגל ההוראה של התוכנית כולל חוקרות וחוקרים מישראל ומחו"ל בעלי מוניטין בינלאומי בחקר ההגירה וא/נשי סגל פרופסיונלי העובדים בארגונים ממשלתיים ולא ממשלתיים מקומיים ובארגונים בינלאומיים המתמחים בהגירה לסוגיה. הלימודים לתואר מוסמך (במסלול עם עבודת גמר או מסלול ללא עבודת גמר) נמשכים שנתיים במהלכם נחשפים הסטודנטים לנושאים כגון: מדיניות הגירה ואזרחות; השתלבות מהגרים בשוק העבודה; תהליכי השתלבות חברתית ותרבותית של ה'דור השני'; הגירה, אתניות ובריאות; עמדות הציבור כלפי מהגרים; הגירה ותקשורת; התיאוריה והפרקטיקה ההומניטריים; הגירה וזכויות אדם; הגירה כפויה ופליטות; קהילות תפוצה; ואחרים.​

 

מטרת הלימודים

  • הענקת ידע מקיף על ההגירה כתופעה היסטורית, חברתית, כלכלית ופוליטית ולטפח ראיה השוואתית על התופעה.  
  • להכיר לסטודנטים מגוון של תיאוריות ומחקרים על סוגים שונים של הגירה, על המניעים והגורמים להגירה, התנאים והחסמים לשילוב של מהגרים כמו גם על כלי מדיניות מגוונים לטיפול בתופעה.  
  • לפתח את כושר הניתוח והעיון הביקורתי של סטודנטים ואת יכולות המחקר שלהם במגוון רחב של כלים מתודולוגיים
  • שילוב בין הכשרה אקדמית לבין הכשרה מקצועית באמצעות היכרות בלתי אמצעית עם שדה העשייה בתחום ההגירה והתנסות מעשית במסגרות פרופסיונליות ואקטיביסטיות שונות.
  • התכנית נלמדת בשפה האנגלית במטרה לחשוף את הסטודנטים למרצים בינלאומיים המתארחים בתוכנית, לטפח רשתות חברתיות ואקדמיות בין סטודנטים ישראלים וסטודנטים מחו"ל המעוניינים ללמוד בישראל, ולעודד חילופין עם תכניות מקבילות הנלמדות באוניברסיטאות ברחבי העולם. 
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>
Back to top