Shirman Asaf

​מדוע בחרתי לימודי דוקטורט במדע המדינה?

בחרתי בלימודי דוקטורט במדע המדינה מאחר ומדובר בתחום המשלב בתוכו תיאוריות מתחומים שונים הנוגעים לחיי היומיום של כל אחד ואחת מאיתנו – פוליטיקה, כלכלה, סוציולוגיה, פילוסופיה ועוד.  בעיני, כדי להבין ולחקור תהליכים חברתיים ופוליטיים – יש לראות את התמונה הרחבה, להיות פתוח לרעיונות חדשים, ולקדם שיח פורה וענייני בנושא.  לימודי הדוקטורט במדע המדינה מעניקים לי הכלים לערוך מחקר יסודי, מעמיק, רב-תחומי ועדכני – כלים שיתרמו לי רבות הן בעולם האקדמי והן בעולם המעשי.

 

מהו נושא המחקר המעניין אותי, ומדוע?

תחום המחקר בו אני מתמקד נוגע לסוגיות ומגמות בשירות המדינה בישראל, ובהשפעתן על החברה הישראלית כולה.  תחום זה נוגע בכמה מהסוגיות המעניינות ביותר בחברה כיום, כגון: יחסי חברה-צבא, שילוב אוכלוסיות מוחלשות, השפעת תהליכי אקדמיזציה במשק ועוד.  כמי שעובד במשרד האוצר מזה מספר שנים, החלטתי לשלב בין היכרותי את שירות המדינה בישראל, לבין הכלים והידע האקדמי אותו רכשתי בלימודי.  שילוב זה, כך אני מקווה, יעניק ערך מוסף לעבודת המחקר.

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>
Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive