Hatuel Michal

​מדוע בחרתי לימודי דוקטורט במדע המדינה?

חיפשתי תחום אקטואלי, דינאמי, שתמיד יש בו התפתחויות ושתמיד ניתן ללמוד על נושאים הקשורים לו מזוויות שונות ופרספקטיבות משתנות. תחום שאין בו אמת אחת ודיכוטומית. תחום שמשפיע עלינו ושניתן להתחבר אליו ברמה היום יומית. וכן – תחום שניתן להפיק ממנו ידע קונקרטי ומעשי, שבעקבות גיבוש הבנה מעמיקה על תהליכים נרקמים מאפשר ניסוח של המלצות למדיניות. 

 

מהו נושא המחקר המעניין אותי, ומדוע?

ישראל בזירה הבינלאומית. כנראה בעקבות שנותיי הרבות כילדה ומתבגרת בדרום אפריקה והיכולת, בשל כך, לחוות ולראות את מדינת ישראל הן כישראלית שורשית והן מפרספקטיבה מרוחקת יותר של מי שמסתכלת על ישראל מבחוץ. בעיקר, כמי שחייה בדרום אפריקה תחת משטר אפרטהייד, דרך הרפורמות ועד אחרי הבחירות הדמוקרטיות הראשונות ב1994, מעניינת אותי ההשוואה הבעייתית מאוד בשיח הבינלאומי בין ישראל לבין מדינת אפרטהייד.  

"סטיגמטיזציה של מדינות בזירה הבינלאומית: כלי פוליטי בסכסוכים להגדרה-עצמית"

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>
Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive