9.6.2017: Goldman Fellowship for Better Government Deadline

בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל-אביב מנהל תוכנית לעמיתים בכירים (Senior Fellow) במסגרת קרן מענקי המחקר ע"ש ריצ'רד ורודה גולדמן.

 

מטרת התוכנית היא לאפשר לעמית/ה המגיע/ה מן השירות הציבורי להעמיק את הידע התיאורטי בתחומים הרלוונטיים לעבודתו/ה, ולשקוד על פיתוח רעיונות לקידום איכות השירות הציבורי בישראל.

תנאי כשירות למועמדים לעמית/ה בכיר/ה:

  • בעלי תואר ראשון במוסד מוכר להשכלה גבוהה, שסיימו לימודים בציון 85 ומעלה.
  • ניסיון מעשי בתפקידים ניהוליים בכירים במגזר הציבורי.
  • מחויבות להמשך שירות במגזר הציבורי.

 

העמית/ה הבכיר/ה  י/תזכה במענק מחקר בשקלים בסך המקביל ל-10,000 $ לשנה. במסגרת המענק  י/תשהה העמית/ה בבית הספר יום בשבוע.
 

תחילת התוכנית:  1 באוקטובר 2017

 

לבקשת המועמדות יש לצרף את המסמכים הבאים:

  • קורות חיים

  • העתק תעודת תואר ותעודות מקצועיות

  • שני מכתבי המלצה

  • תיאור קצר של פרויקט אותו שואפ/ת המועמד/ת לקדם במסגרת שנת מענק המחקר.

 

את המסמכים יש לשלוח באימייל – limorra@tauex.tau.ac.il


המתאימים יוזמנו לראיון אישי בפני ועדת המלגות.

לא תשקל מועמדותם של אלו שנדחו פעמיים ויותר.

 

מועד אחרון להגשת מועמדות: 9/6/2017

 

Contact Us

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive