Gad Ya'acobi Research Scholarship

קול קורא

 

מלגת מחקר על-שם גד יעקבי ז"ל

 

בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב יעניק מלגות ע"ש גד יעקבי ז"ל, שהיה שר בממשלות ישראל ושגריר ישראל באו"ם,לתלמידים הלומדים בביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים ובתכנית ללימודי דיפלומטיה .

 

המלגות יוענקו לעבודות מצטיינות בתחומים הבאים:

1) ציונות, ממשל ומדינת ישראל

2) יחסי החוץ של ישראל והמערכת הבינלאומית

 

מטר ת המלגות היא לעודד חוקרים צעירים בתחומי מורשתו של גד יעקבי ז"ל.

גובה המלגות המקסימאלי הוא  10,000 ₪ .

על המועמדים להגיש את עבודותיהם לשיפוט עד תאריך ה- 12 במרץ 2017.  המועמד/ים הזוכה/ים יציגו את עבודתם באירוע לזכרו של גד יעקבי ז"ל.

יש להגיש: קורות חיים, גיליון ציונים מהתואר הראשון והשני, עבודה סמינריונית מצטיינת (או עבודה אחרת) בנושאים הקשורים למלגה ומכתב המלצה ממנחה העבודה.

 

את הבקשות יש להפנות לבית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים,  בדוא"ל: limorra@tauex.tau.ac.il  בציון: "הגשת מועמדות למלגה ע"ש גד יעקבי  ז"ל".

 

*אין התחייבות להענקת מלגה אם לא תימצא עבודה ראויה.

 

מועד אחרון להגשת הבקשות:  12.3.17

 

Contact Us

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>
Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive